overzicht van video-installatie, drie filmloops met beamer en drie monitors, soundtrack